Conform de richtlijnen wil Karen Molenaar Coaching & Training een bijdrage leveren aan het vertragen van de verspreiding van het Coronavirus. Daarom parkeer ik de coachbus, voorlopig tot 6 april. Afspraken vinden online plaats of schuiven door. Voor kinderen, jongeren, ouders en collega’s ben ik, zoals altijd, op velerlei manieren en met allerlei vragen te bereiken. Ik besef dat het voor velen een heel lastige periode zal zijn. Zó dicht op elkaar, zonder de vaste basisstructuur en activiteiten. Neem gerust contact op als je gewoon even je hart wilt luchten óf als ik mee kan denken in het vinden van oplossingen en zoeken naar mogelijkheden. Vanuit HOOP dat het weer anders wordt en vertrouwende op ieders VEERKRACHT!