De Bus:
Ik ben mobiel en flexibel met mijn Coachbus. Ik kan je ophalen waar we afspreken en de bus parkeren waar we willen. Onderweg kom je een beetje los van je dagelijks leven. We kunnen naar het bos, de uiterwaarden of een andere plek rijden om buiten óf binnen in de bus aan het werk te gaan. Vaak gaan we eerst een stuk lopen. Al wandelend zet je stappen. Je komt vooruit, maar niet te vlug. Stapje voor stapje. Je komt letterlijk en figuurlijk in beweging. Ik volg je tijdelijk op je weg en ben een steun in de rug. Het is ook mogelijk met de bus naar jouw huis of school te komen.

De Route:
Coaching is een laagdrempelige manier van hulpverlening. Er is geen verwijzing of indicatie voor nodig. Je kunt zelf het initiatief nemen met mij contact te leggen als je een vraag hebt, je zorgen maakt of er alleen niet uitkomt.

Eerste contact
In een (telefonisch)gesprek bekijken we of ik iets voor je (kind) kan betekenen.

Kennismaking
We maken nader kennis en voelen of er een klik is. We praten over (verander)wensen en over mogelijkheden en verwachtingen. Na deze ontmoeting laten we alle indrukken bezinken en spreken af wanneer we elkaar laten weten of we samen onderweg gaan.
Als dat zo is maken we afspraken wat betreft het aantal ontmoetingen, de kosten en aanwezigheid van ouders. Ik stuur dan ook een intake-vragenlijst met akkoordverklaring toe

Traject
Coaching is maatwerk. We gaan samen op ontdekkingsreis.
Dat doen we gericht op oplossingen: oplossingsgericht werken betekent dat ik jouw (kinds) eigen sterke kanten en mogelijkheden benut. Ik ga uit van het begrip Empowerment volgens de volgende principes:

Als iets niet gebroken is, repareer het niet
Als iets werkt, doe er meer van
Als iets niet werkt, doe iets anders

Onderweg is het ook mogelijk om telefonisch, via WhatsApp, Mail, Meet of FaceTime contact te hebben. Dat kan ook in het kader van nazorg. We maken hier samen een afspraak over.

Eindevaluatie
We kijken terug op wat we hebben gedaan. Hoe was het proces? Wat is er bereikt? Staat de molen weer goed op de wind en draait hij weer lekker?

Kwaliteit
Ik wil proberen verandering in beeld te brengen en feedback vragen op het proces. Daar kan ik ook weer van leren. Dit doe ik met behulp van een paar vragen aan het begin en einde.

Trainingen
Over ‘De Helpende Hand Eerste Hulp in lastige situaties’ geef ik trainingen aan zowel kinderen, jongeren, ouders, gezinnen, mensen met een licht verstandelijke beperking en professionals.
Act Your Way kan onderweg of op locatie plaatsvinden, individueel of in een kleine groep.
De OpvoedParty past goed in een huiselijke of informele omgeving.

Vergoeding
Soms is het mogelijk de coaching te bekostigen vanuit een PGB.
Ik ben als coach verbonden aan FERM Stedendriehoek dat vergoede coaching voor een paar maanden aanbiedt aan overbelaste jongeren in het VO en MBO https://www.ferm-s3h.nl/plusvoorziening/.