Relevante opleidingen
Opleiding tot kindercoach (Post HBO, BGL & Partners)
Cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst
Training Rationeel Emotieve Therapie (RET)
Rots & Water trainer (Gadaku Instituut, Rots & Water Nederland)
De Yucelmethode, Bouwen aan herstel
Ambassadeur en Trainer OpvoedParty
Oplossingsgericht Werken (Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk)
Tweeluik opleiding tot Kindertalentenfluisteraar (Talentontdekker)
Specialisatie Individuele Opvoedopstellingen met ouders
ACT your way
COACHEE!-spel (Kindercoachmethode COACHEE!, licentiehouder)
Competent Methodisch Opleiden in de Beroepspraktijk (Calibris)
PABO (Marnixacademie in Utrecht)
HBO-Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Hogeschool de Horst in Driebergen)
Bewijs van deelname training ‘Werken met een meldcode’

Relevant werk en ervaring
Samen met mijn gezin beschikbaar voor crisispleegzorg via Pactum Pleegzorg.
Als coördinerend ondersteuner bij Stichting Zozijn werkzaam geweest voor mensen met een verstandelijke beperking.
In Mosjøen Noorwegen gewerkt als ondersteuner en coach van zowel kinderen, jongeren als volwassenen met een verstandelijke beperking, chronische ziekte, ADHD en ASS.
Gewerkt als groepsleerkracht en mentor in het Speciaal Onderwijs.
Als teamleider van kwaliteitsevaluaties gewerkt bij Kenniscentrum Perspectief voor Inclusie en Zeggenschap m.b.t. kwaliteit van leven van mensen met een beperking.

Beroepsorganisatie/Kwaliteitsregister
In bezit van kwaliteitskeurmerk Kinder,- Jongeren- en Gezinsprofessionals, ISO 9001:2015. Verleend door SBCE.
Geregistreerd als sociaal agoog, jeugdhulpverlener en zelfstandig sociaal ondernemer bij Registerplein en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.
Lid van Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten.
Lid van BPSW, beroepsvereniging van professionals in sociaal werk.
In bezit van VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) en AGB-code.

Karen Molenaar Coaching & Training maakt deel uit van het samenwerkingsverband Kindercoaches Gelderland. We verzorgen thema avonden en workshops over opgroeien en opvoeden.