Relevante opleidingen
Opleiding tot kindercoach (Post HBO, BGL & Partners)
Cursus Anderen Begeleiden bij Faalangst
Training Rationeel Emotieve Therapie (RET)
Rots & Water trainer (Gadaku Instituut, Rots & Water Nederland)
De Yucelmethode, Bouwen aan herstel
Ambassadeur en Begeleider OpvoedParty
Oplossingsgericht Werken (Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk)
Tweeluik opleiding tot Kindertalentenfluisteraar (Talentontdekker)
Specialisatie Individuele Opvoedopstellingen met ouders
ACT your way
Training Beroepsstandaard Jeugd- en Gezinsprofessionals & Jeugdzorgwerkers
Competent Methodisch Opleiden in de Beroepspraktijk (Calibris)
PABO (Marnixacademie in Utrecht)
HBO-Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Hogeschool de Horst in Driebergen)
Bewijs van deelname training ‘Werken met een meldcode’

Relevant werk en ervaring
Vertaling en bewerking van de Noorse methode Psykologisk Førstehjelp voor Nederlandstaligen: De Helpende Hand Eerste Hulp in lastige situaties voor kinderen en jongeren is uitgegeven bij Educatieve Uitgeverij Pica. Ik ben Licentiehouder voor deze methode en het organiseren van trainingen voor Nederlandstalig gebied.
Samen met mijn gezin crisispleegzorg geboden via Pactum Pleegzorg
Als coördinerend ondersteuner bij Stichting Zozijn gewerkt voor mensen met een verstandelijke beperking.
In Mosjøen Noorwegen gewerkt als ondersteuner en coach van zowel kinderen, jongeren als volwassenen met een verstandelijke beperking, chronische ziekte, ADHD en ASS.
Gewerkt als groepsleerkracht en mentor in het Speciaal Onderwijs.
Als teamleider gewerkt bij Kenniscentrum Perspectief voor Inclusie en Zeggenschap m.b.t. kwaliteit van leven van mensen met een beperking.

Kwaliteitsregistratie/lidmaatschappen
Geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional en zelfstandig sociaal ondernemer bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Lid van Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches, jeugdcoaches en gezinscoaches.
Lid van BPSW, beroepsvereniging van professionals in sociaal werk.
CRKBO geregistreerd docent
In bezit van VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) en AGB-code.