Ben jij op zoek naar antwoorden op uitdagende opvoedingsvragen? Heb je behoefte aan een steuntje in de rug of aan inspiratie? Of heb je er zin in om met andere ouders in een informele sfeer ervaring uit te wisselen? Dan is deelname aan een OpvoedParty wellicht iets voor jou!

Het is een bijeenkomst van ongeveer twee uur waar je in klein gezelschap met andere ouders over alledaagse thema´s en dilemma’s in de opvoeding praat. Het vindt bijvoorbeeld plaats in een huiskamer, café, buurthuis of kantine. In een OpvoedParty vertel je hoe je het doet, niet hoe het moet. Niets is goed of fout. Je deelt je eigenWIJSheid en ontvangt andersWIJSheid.

Ik ben enthousiast over de OpvoedParty omdat het uitgaat van vertrouwen in de eigen KRACHT van ouders. Het kan bovendien opvoedingsproblemen voorkomen.
In mijn werk als kinder- en jongerencoach ondervind ik dat veel ouders op zoek zijn naar informatie over opgroeien en opvoeden en bovendien naar waardering voor hun eigen deskundigheid. De OpvoedParty biedt een laagdrempelige werkvorm om kennis en ervaring te delen en deskundigheid te bevorderen. En… delen is vermenigvuldigen!
Als ambassadeur begeleid ik de bijeenkomst op professionele wijze. Daardoor is een veilige en open sfeer waarin iedereen aan bod kan komen, gewaarborgd.

Ik kan als ambassadeur OpvoedParty’s organiseren en begeleiden.
Ouders, medewerkers uit zorg, welzijn, onderwijs of kinderopvang kunnen mij ook vragen een Opvoedparty te verzorgen.

Wil je meer weten? Leuk als je contact opneemt! Gewoon doen!

Ter informatie: FactsheetOpvoedParty

(OpvoedParty is een initiatief van Katrien Laane  – www.opvoedparty.nl)