Soms zeggen beelden meer dan woorden. “Heel eenvoudig en krachtig en helemaal niet kinderachtig”. “O, nu zie ik het opeens voor me!”  “Toch heel anders om mijn verhaal te bouwen en te zien dan het alleen met woorden te vertellen, dit raakt me meer.” Ik ben blij dat ik tegenwoordig de mooie blokkendoos van de Yucelmethode kan gebruiken in mijn werk! Met gekleurde blokken en balken bouw je een opstelling die je levenssituatie verbeeldt. De balk symboliseert je leven, de T-blokken je (draag)krachten en steunpilaren en de rechthoekige blokken je (draag)lasten. Ze zijn er in kleuren en maten. We maken altijd een foto van het bouwwerk om mee naar huis te nemen, nog eens naar te kijken of om te laten zien.

De kinderen/jongeren maken een opstelling van hun huidige leven en de gewenste situatie bijvoorbeeld m.b.v. de Wondervraag. We onderzoeken dan wat er voor nodig is om stappen te zetten in de gewenste richting en kijken naar de steunpilaren die ze daarbij in kunnen zetten of nog nodig hebben.

Samen zoeken we naar woorden om de in beeld gebrachte krachten en zorgen te kunnen beschrijven. Deze zoektocht helpt kinderen en jongeren om zich sterker te gaan voelen. Immers het vinden van woorden maakt dat je grip krijgt op de dingen die in je hoofd en in je omgeving gebeuren.

Het speelse karakter van de Yucelmethode maakt dat kinderen en jongeren zich uitgenodigd voelen om aan de slag te gaan. Ze ervaren het als prettig dat ze zelf regie hebben. Dit betekent eigenaarschap.

Het is ook een middel is om de innerlijke wereld van de kinderen en jongeren te verduidelijken aan bijvoorbeeld ouders, verzorgers, leerkrachten (natuurlijk altijd in overleg). Hierdoor kunnen ze de kinderen en jongeren beter begrijpen en hen beter ondersteunen.

Wil je er meer over weten? Vraag mij of kijk op: http://www.yucelmethode.nl