Sinds een poosje ben ik beschikbaar en werk ik als individuele coach voor jongeren die een beroep doen op een Plusvoorziening.
Een Plusvoorziening is een maatwerktraject voor overbelaste jongeren in het VO en MBO met een gecombineerde hulpvraag op het gebied van zowel zorg, hulpverlening als onderwijs.
‘Overbelaste’ jongeren beschikken in principe over de capaciteiten om hun schoolloopbaan met minimaal een startkwalificatie af te sluiten, maar lopen door een opeenstapeling van problemen een groot risico op zowel school- als maatschappelijke uitval. Schoolmaatschappelijk werkers (SMW) en zorgcoördinatoren kunnen zo´n maatwerktraject aanvragen. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden en wil je in contact komen met mensen van de Plusvoorziening in de regio Stedendriehoek mail dan naar: plusvoorziening@ferm-s3h.nl. Je kunt ook mij benaderen als je dat prettiger vindt.